Thursday, December 15, 2011

Dydd Sadwrn – Cefnogwn Bradley Manning / This Sat – Welsh Solidarity with Bradley Manning


Bydd Croes Ddu Anarchaidd Caerdydd a WISE Up for Bradley Manning yn cynnal stodin wybodaith ac yn cynnig bwyd am ddim tu allan i Farchnad Canolog Caerydd am un y prynhawn ymlaen ar ddydd Sadwrn 17eg o Rhagfyr. Fe fyddwn ni wrth Eglwys St John’s (ond os fydd hi yn glawio falle fyddwn ni yn gorfod symud i ardal cysgodol) Fe fyddwn ni hefyd yn casglu negeseuon o gefnogaeth ar gyfer Bradley manning. Ymunwch a ni.

Bydd gweithredoedd erill mewn cefnogaeth gyda Bradley Manning yn ac o gwmpas Caerdydd dros y penwythnos.
Fe dreiliodd Bradley manning dair mlynedd yng Nghymru pan oedd yn ei arddegau ac aeth i ysgol yma. Mae ei fam a’i theulu dal yn byw yn Sir Benfro.
* * *
Cardiff Anarchist Black Cross and WISE Up for Bradley Manning will be holding a free food and information stall outside Central Market in Cardiff, Wales from 1pm on Saturday 17 December. We’ll be by St John’s Church (unless the weather’s very bad in which case we may have to seek shelter).

We’ll also be collecting messages of support for Bradley Manning. Please join us.
There will be other autonomous solidarity actions for Bradley Manning in and around Cardiff during the weekend.
Bradley Manning spent three years in Wales as a teenager and went to school here. His mum and maternal family still live in Pembrokeshire.

No comments: