Friday, June 21, 2013

Glyndwr by Heather Jones : In this day of the year 1404, Owain Glyndŵr, lord of Glyndyfrdwy Cynllaith Owain and self-proclaimed prince of Wales, held his first Parliament in Machynlleth. His wish was a free country Wales - we fight for his dream to come true!En ce jour de l'an 1404, Owain Glyndŵr, seigneur de Glyndyfrdwy et Cynllaith Owain, prince autoproclamé du Pays de Galles, a tenu son premier Parlement à Machynlleth. Son souhait était un Pays de Galles libre - battons nous pour que son r...êve se réalise !

Ar y diwrnod hwn ym 1404, cynhaliodd Owain Glyndŵr, Arglwydd Glyndyfrdwy a Chynllaith Owain, a alwodd ei hun yn Dywysog Cymru, ei gynulliad cyntaf o Gymry ym Machynlleth. Ei ddymuniad oedd i Gymru fod yn wlad rydd - dewch inni ailymafael yn y freuddwyd honno heddiw!


Geiriau:

Bore niwlog ar waun,
mae cynnwrf yn y goedwig -
swn cleddyfau yn taro yn y wawr.

Daw yr haul i sychu'r gwaed
ar gyrff y brwydwyr ffyddlon,
ambell un yn gelain ar y llawr.

Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.
Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.

Trwy y wlad mae'r fyddin gref yn ymladd a chynhyrfu,
clywch yr atsain ym mhob dref a chwm.
Does dim cwsg i'r rhai sydd nawr yn brwydro dros iawnderau.
Ceisio dial tynged pobloedd llwm.

Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.
Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.

Owain yn dy garchar, wyt ti'n aros am yfory
pan fydd cyrff dy filwyr eto'n rhydd?
Pan ddaw'r bore arwain fi drwy'r wlad a thrwy'r dinasoedd,
arwain fi i'r frwydr gyda thi.

Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.
Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.

English Translation:
A misty morning on the moor,
there's commotion in the forest -
the sound of swords striking in the dawn.

The sun will come to dry the blood
on the loyal fighters' bodies,
some lying dead on the ground.

Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.
Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.

Through the land the strong army fights and agitates,
hear the echoes in each town and valley.
There is no sleep for those who are now fighting for rights.
Trying to avenge the fates of poor folk.

Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.
Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.

Owain in your prison, are you waiting for tomorrow
when the bodies of your soldiers will once again be free?
When the morning comes lead me through the land and through the cities,
lead me to battle by your side.

Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.
Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.

No comments: