Friday, October 26, 2012

Wrth Feddwl am fy Nghymru - Dafydd Iwan (geiriau / lyrics)Geiriau:

Rwy'n cofio Llywelyn, byddinoedd Glyndwr
Yn ymladd dros ryddid ein gwlad
Ond caethiom ni eto, dan bawen y Sais
Mor daeog, mor llwm ein hystad

Ac wrth feddwl am fy Nghymru
Daw gwayw i 'nghalon i
Dyw'r werin ddim digon o ddynion - bois
I fynnu ei rhyddid hi

Wrth edrych o'th gwmpas fe weli
Fod yr heniaith yn cilio o'r tir
Ni chlywir yr un acen a ni chlywir yr un gair
O iaith ein cyn dadau cyn hir

Ac wrth feddwl am fy Nghymru
Daw gwayw i 'nghalon i
Dyw'r werin ddim digon o ddynion - bois
I fynnu ei rhyddid hi

Mae argae ar draws Cwm Tryweryn
Yn gofgolofn i'n llwfrdra ni
Nac anghofiwn ddewrder yr hogiau prin
Aeth i garchar y Sais drosom ni

Ac wrth feddwl am fy Nghymru
Daw gwayw i 'nghalon i
Dyw'r werin ddim digon o ddynion - bois
I fynnu ei rhyddid hi

Disgynnodd yr iau ar ein gwarae
Ni allwn ni ddianc rhag hon
Y mae arial y Celt yn byrlymu'n ein gwaed
A fflam Glyndwr dan ein bron

Ac wrth feddwl am fy Nghymru
Daw llawenydd i'n nghalon i
Os nad yw'r werin yn ddigon
Rhaid i ni ddod yn ddynion
I fynnu ei rhyddid hi...


Lyrics / English Translation:

I remember Llywelyn, the armies of Glyndwr
Fighting for the freedom of our country
But confined were we once more under the paw of the Englishman
So wicked, and so bleak our estate

And as I think of my Wales
An ache comes to my heart
The people aren't man enough
To demand her freedom

If you look around you'll see
That the ancient language is fading from the land
Soon no accent or word will be heard
Of the language of our fathers

And as I think of my Wales
An ache comes to my heart
The people aren't man enough
To demand her freedom

The damn across Cwm Tryweryn
Is testament to our weakness
And we will not forget the bravery of the boys
Who went to the Englishman's prison for us

And as I think of my Wales
An ache comes to my heart
The people aren't man enough
To demand her freedom

The young fell in battle
"We cannot escape from her"
The passion of the Celt boils in our blood
And the flame of Glyndwr in our hearts

And as I think of my Wales
A happiness comes to my heart
If the people aren't man enough
We must become men
To demand her freedom...

No comments: