Saturday, June 2, 2012

Bradwriaeth Llanymddyfri. The Treachery of LlanymddyfriFfilm sy'n dangos mor o faneri Jac yr Undeb yn Llanymddyfri ar gyfer dathlu jiwbili brenhines Lloegr. Yn y dref lle bu i Lywelyn ap Gruffydd Fychan o Caio gael ei ddienyddion yn y modd myaf creulon am gefnogi Owain Glyndwr ac yn y dref lle mae cofeb enfawr wedi ei godi i goffau Llywelyn. Gwarth ar y dref!

This film shows a sea of Union Jacks in Llanymddyfri, put up to celebrate the English queen's 60th jubilee. This is in the same town were king Henry 1V slughtered Llywelyn ap Gruffydd of Cayo by hanging and debowelling before he had him drawn and quartered because he supported Owain Glyndwr.

The same town that has a big steel statue to commemmorate the same Llywelyn.

Shame on the town.

No comments: