Thursday, September 15, 2016

Wales: Remembering Owain Glyndwr and Welsh National Uprising 16th September 1400Geiriau:

Bore niwlog ar waun,
mae cynnwrf yn y goedwig -
swn cleddyfau yn taro yn y wawr.

Daw yr haul i sychu'r gwaed
ar gyrff y brwydwyr ffyddlon,
ambell un yn gelain ar y llawr.

Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.
Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.

Trwy y wlad mae'r fyddin gref yn ymladd a chynhyrfu,
clywch yr atsain ym mhob dref a chwm.
Does dim cwsg i'r rhai sydd nawr yn brwydro dros iawnderau.
Ceisio dial tynged pobloedd llwm.

Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.
Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.

Owain yn dy garchar, wyt ti'n aros am yfory
pan fydd cyrff dy filwyr eto'n rhydd?
Pan ddaw'r bore arwain fi drwy'r wlad a thrwy'r dinasoedd,
arwain fi i'r frwydr gyda thi.

Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.
Glyndwr, Glyndwr,
ac mae lleisiau'r milwyr dewr yn codi stwr.

English Translation:
A misty morning on the moor,
there's commotion in the forest -
the sound of swords striking in the dawn.

The sun will come to dry the blood
on the loyal fighters' bodies,
some lying dead on the ground.

Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.
Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.

Through the land the strong army fights and agitates,
hear the echoes in each town and valley.
There is no sleep for those who are now fighting for rights.
Trying to avenge the fates of poor folk.

Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.
Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.

Owain in your prison, are you waiting for tomorrow
when the bodies of your soldiers will once again be free?
When the morning comes lead me through the land and through the cities,
lead me to battle by your side.

Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.
Glyndwr, Glyndwr,
and the brave soldiers' voices create uproar.


Carrying the banner of National and Social Liberation of Wales into the 21st Century -
Yr Aflonyddwch Mawr - The Great Unrest and the Welsh Socialist Republican CongressFOR MORE ABOUT YR AFLONYDDWCH MAWR - THE GREAT UNREST AND THE WELSH SOCIALIST REPUBLICAN CONGRESS VISIT :
http://greatunrest2012.blogspot.co.uk/


No comments: