Wednesday, December 2, 2015

Hands off our Norwegian Brothers and Sisters of SOS Racism - December 3rd Demonstration in Trafalgar Square
HANDS OFF OUR NORWEGIAN
BROTHERS AND SISTERS OF SOS RACISM

Since 2008 the Norwegian State has been attacking SOS Racism and its leading members with false charges of fraud.  Many Norwegian youth organisations which receive  state funding Many Norwegian youth organisations which receive state funding the Labour Party Youth, the Catholic Youth have had problems following audits but none were politicised like the attack on SOS Racism in the Norwegian Media.

The lead instigator for the Norwegian investigation against SOS Racism is Einar Endresen of the anti immigrant racist Norwegian Progress Party and an hysterical media campaign has been whipped up against SOS Racism in Norway

The attack on SOS Racism and in particular of Tjen Folket is attempt by the neo liberal Norwegian State to destroy the anti racist democratic princples of the Norwegian Anti Nazis Resistance so clearing embodied in SOS Racism activities with its support of vunerable refugee's especially now from Syria and its opposition to Islamophobia.

The placing of Kjell Gunnar Larsen, Trond Torbjorsen, Henrik Ormasen, Kenneth Fuglemsmo, Jan Erik Skretteberg, Bjarne Stokke and Anne Elizabeth Hansen on trial is putting the Norwegian neo-liberal state on trial  and we are telling the whole world about this persecution of anti-racists.

EXPOSE THE FRAUD AND RACISM OF THE NORWEGIAN STATE

DEFEND THE NORWEGIAN SEVEN!

Supporters in Britain of the Norwegian Seven will be demonstrating in Trafalgar Square on 3rd of December 2015 when Norwegian Christmas tree  is delivered - Join us there. 

The opening ceremony is at 18.00 this year.

We need to be ready for 17.30, assembling at 17.15.


For further information contact : 
thenewagehascome@gmail.com
Hendene vekk fra våre norske brødre og søstre i SOS Rasisme

Siden 2008 har den norske staten har vært å angrepet SOS Rasisme og deres ledende medlemmer med falske anklager om bedrageri. Mange norske organisasjoner som mottar statlig finansiering har blitt etterforsket for bedrageri, for eksempel AUF og den katolske kirka, men ingen av disse sakene ble politisert slik som angrepene på SOS Rasisme i norske medier.

Lederen for politiets etterforskning mot SOS Rasisme er Einar Endresen, en aktiv tillitsvalgt i det rasistiske norske Fremskrittspartiet, og det er blitt pisket opp en hysterisk mediekampanje mot SOS Rasisme i Norge. Angrepet på SOS Rasisme og i kjølvannet av disse; angrepene mot Tjen Folket, er et forsøk fra den nyliberale norske staten på å knuse de antirasistiske demokratiske prinsippene fra den norske antinazistiske motstandskampen, som så tydelig er legemliggjort av SOS Rasismes aktiviteter. Spesielt i støtten til utsatte flyktninger, spesielt nå fra Syria, og i sin motstand mot muslimhat.

Den rettslige forfølgelsen av syv av våre brødre og søstre; Kjell Gunnar Larsen, Trond Thorbjørnsen, Henrik Ormåsen, Kenneth Fuglemsmo, Jan Erik Skretteberg, Bjarne Stokke, Anne Elisabeth Hansen; i begynnelsen av 2016, vil også stille den nyliberale norske staten for retten foran hele verden. Vi sverger at dere ikke vil være i stand til å gjennomføre forfølgelsen av antirasister i Norge i 2016 uten at verden ser dere.

Dette vil føre til fordømmelse av Norge fra antirasister og demokrater over hele verden – faktisk vil vi forvandle saken til en sak mot den eksisterende norske nyliberale staten som de virkelige svindlerne, der de later som de har demokratiske, humanitære og antirasistiske verdier, men undergraver dem ved å ødelegge SOS Rasisme.

Avslør den norske statens bedrageri og rasisme!

Forsvar De sju norske – våre brødre og søstre!THE RED BLOCK

Democracy and Class Struggle, London Maoist Study Circle, Revolutionary Praxis

No comments: